Bontás

 A hulladékká vált gépjármű további kezelését megelőzően a gépjárművet szét kell bontani, amelynek során el kell választani és külön kell gyűjteni a külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett összetevőket és anyagokat, a folyadékokat és a veszélyes összetevőket, valamint az újrahasználható alkatrészeket és azokat a hasznosítható anyagokat, amelyeket a későbbi zúzógéppel történő darabolás, zúzás során már nem különítenek el, hogy ezek ne szennyezzék be a roncs járműből azután keletkező zúzási hulladékot.
A bontás során kinyert, elkülönített anyagok és alkatrészek a vonatkozó előírásoknak megfelelően, gyártói kötelezettségek és a hasznosítási arányok teljesítése érdekében az arra külön jogszabály szerinti jogosultnak adhatók át újrahasználatra, hasznosításra vagy ártalmatlanításra.

Bontás folyamata:
 

1., Roncs gépkocsi beszállítása.

2., Szükséges okmányok kitöltése, igazolás kiadása.

3., Szárazrafektetés, veszélyes anyagok, folyadékok eltávolítása és azok szakszerű tárolása.

4., Alkatrészek szelektálása hasznosítható elemek kinyerése tárolása fedett helyen.

5., Bevizsgált alkatrészek értékesítése.

6., Karosszéria préselése, gazdaságos szállítás érdekében.

7., Nyersanyagok újrahasznosítása.

 

 

A hulladékká vált járművek kezelési műveletei:
- akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok eltávolítása,
- övfeszítők és légzsákok robbanó patronjainak eltávolítása
- üzemanyagok, olajok, hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímafolyadék stb. eltávolítása.
- higany tartalmú alkatrészek lehető legalaposabb eltávolítása.
- katalizátorok eltávolítása,
- réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészek eltávolítása,
- gumiabroncsok és nagyobb méretű műanyagok (lökhárító, műszerfal, folyadéktárolók stb.) eltávolítása
- üvegek eltávolítása.

 
Autóbontás folyamata Autóbontó EU
Autóbontó, autobonto.eu, Gépjárművek forgalomból történő végleges kivonása. EU normáknak mindenben eleget tevő technológiával történik a gépkocsik ártalmatlanítása.
2006 (с) Autóbontó EU. Minden jog fenntartva.